top of page

ร่วมสนับสนุนข้อมูล

เราอยากจะรวบรวมบทเรียน,การศึกษาพระคัมภีร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวหรืองานรับใช้ของคุณ หากคุณต้องการเป็นผู้สนับสนุนเนื้อหาให้กับ Taan Resources โปรดติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

bottom of page